თქვენ აქ ხართ: მთავარისერვისიგახმოვანების დაქირავება

გახმოვანების დაქირავება

გახმოვანება - მომსახურებაა, რომლის გარეშეც შეუძლებელია ნებისმიერი ღონისძიების წარმოდგენა.

გახმოვანება - გადაწყვეტილებაა, რომელსაც მიმართავს ნებისმიერი საკონცერტო თუ საღონისძიებო შემთხვევების სააგენტო.

გახმოვანებით მომსახურებას მიმართავენ საყოველთაოდ ცნობილი სამოდელო სახლები და პრომო ჯგუფები, ჩვენებების თუ კლუბებში წვეულებების
გამართვისას, აგრეთვე ფართომასშტაბიანი საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ფესტივალების ორგანიზატორები.

გახმოვანებით მომსახურების ქვეშ ხანდისხან შეიძლება იგულისხმო მცირე აკუსტიკური სისტემის მოწყობა, რომელიც შედგება მხოლოდ ორი პატარა
ხმამაღლამოლაპარაკისაგან, რომელიც უერთდება შედარებით მარტივ ხმის შემრევ პულტს, ხანდისხან კი ეს არის რთული მრავალი ეტაპისაგან შემდგარი
სამუშაო, რომელიმე მსოფლიო ვარსკვლავისთვის ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად, სადაც საჭიროა გაითვალოს ყოველი წვრილმანი ვოკალური
მიკროფონის კონკრეტული მოდელის ან DJ-ს პულტამდეც კი.

ამგვარ შემთხვევებში გახმოვანების აღჭურვილობის დაქირავება არის მეტად გონივრული და რაც მთავარია ხელსაყრელი გამოსავალი არსებული
ვითარებიდან. გახმოვანების აღჭურვილობის დაქირავებას მიმართვით თქვენ თავიდან იცილებთ ყოველგვარ სირთულეებს, რაც თან სდევს უმეტეს
შემთხვევებს, როდესაც თვითნებურად უდგებიან ღონისძიების ტექნიკურად გამართვას.

გახმოვანებით მომსახურებას "სოუნდ სითი"-დან მინიმუმამდე დაყავს თქვენი საზრუნავი.